Mějte pod palcem obchodní přirážky i marže

Díky Vistos CRM snadno v obchodním procesu definujete, co je marže a co přirážka! Ve vašich nabídkách, objednávkách a zejména fakturách nyní nově můžete evidovat marže a přirážky. Ty způsobí automatické propočítání výsledné částky, kde budete na první pohled vidět, kolik zisk činí. Jak marže tak přirážky si můžete evidovat pro jednotlivé položky zvlášť a mohou…