Možnosti v online CRM systému Vistos CRM

Sepsali jsme několik bodů, v nichž náš Vistos CRM vyniká, a které vám mohou pomoci v zorientování se ve funkcích, které CRM zařízení nabízejí a v tom, jak může být takový systém prospěšný vám. Zákazník na prvním místě. Pečujte o něj. Na údaje v CRM je možné nahlížet jako na zdroj informací v péči o…

Mějte pod palcem obchodní přirážky i marže

Díky Vistos CRM snadno v obchodním procesu definujete, co je marže a co přirážka! Ve vašich nabídkách, objednávkách a zejména fakturách nyní nově můžete evidovat marže a přirážky. Ty způsobí automatické propočítání výsledné částky, kde budete na první pohled vidět, kolik zisk činí. Jak marže tak přirážky si můžete evidovat pro jednotlivé položky zvlášť a mohou…

Jak plánovat prodej v CRM

Kvalitní plán dává souhrnnou informaci o plnění obchodních aktivit vašich zaměstnanců. Jak na prodejní plán s Vistos CRM? Prodejní plán v CRM Prodejní plán ve Vistos CRM slouží jako nástroj pro stanovení prognózy vývoje obchodu. Jeho zadání probíhá pro jednotlivé obchodníky, období, zákazníky, a to v množství či prodejní ceně. Takto získané informace jsou východiskem pro představu,…

Vedení týmu s Vistos CRM

Při vedení týmu je dobré, pokud se můžete spolehnout na kvalitní systém, který vám nabídne mnoho užitečných možností. Důvodů, proč zvolit Vistos CRM je celá řada. Přínosy ve vedení týmu s CRM Při práci s vedením vašeho týmu je důležité vědět, kdo a na čem právě dělá, jak je s prací daleko či třeba nepotřebuje pomoci.…